Калинка Вълчева - Калино, Малино


Текст на песента

Калино, Малино, байнева*, хубава
Калино, Малино, байнева, хубава

Влязла е Калина в байнева градинка
Цвете си набрала, легнала, заспала /2

Отдолу идеха момци добруджанци
Калина видяха, коне си поспряха /2

Седяха и гледаха, чудом се чудеха
Бре коя е тъз* мома, че каква е тъз хубост!

Сепна се Калина, сепна, събуди се,
като ги погледна, две звезди грейнаха

Като ги погледна, две звезди грейнаха,
като им продума, трендафил разцъфна

Калино, Малино, байнева изгоро
Очите ти, Калино, като две звездици

Гледай, гледай, Калино, звездици да греят
Думай, думай, момне ле, трендафил да цъфне!

*байнева = баткова, батюва
*тъз = тази

Още от този изпълнител(и)