Бански старчета - Крадено девойче


Текст на песента

Сноща си е Марко от пат дошел,
та ми довел крадено девойче,
та ми довел крадено девойче,
дваж крадено, триж препродадено.

Седна Марко с макя* да вечере,
суя леба и вино цървено,
а девойче туку диван чини,
нито яде, нито вино пие.

Марко на Елена говореше:
- Оти* Лено, драга, не вечереш,
ли се срамеш на суята леба,
ли се срамеш на вино цървено?!

*макя = майка
*оти = защо

Още от този изпълнител(и)