МФГ Бански старчета - Йоване


Текст на песента

От'* не ядеш, от' не пиеш, Йоване,
от' не ядеш, от' не пиеш,
от' не пиеш, Йоване?!

- Как да ядам, как да пиям, дружино,
как да ядам, как да пиям,
как да пиям, дружино?!

- Залюбил съм малкай мома убава.
Яз я любам, тя ме нече,
тя ме нече, дружино.

Че я крадем, че я грабим, Йоване!
Тя че биде твоя невеста,
само твоя, Йоване!

*от (оти) = защо

Още от този изпълнител(и)