Иван Пановски - Седнал Марко


Текст на песента

Седнал ми е Марко дели* Марко,
седнал ми е с майка да вечеря
Хем вечерял, хем на звезда думал:

- Ой те тебе, звездо Вечернице,
ти като светиш горе отвисоко
и като гледаш доле нашироко,

не виде ли пò юнак от мене,
пò юнак от мене, мене да надвие,
мене да надвие, буздуган да отбие?

Че му отговаря звезда Вечерница:
- Отвисоко гледам, нашироко виждам,
пò юнак от тебе никъде не видох

*дели (делия) = юнак; буен, своеволен; луд

Още от този изпълнител(и)