James Morrison ft Nelly Furtado - Broken Strings превод на песента


Текст на песента


Let me hold you
Нека те прегърна
For the last time
За последен път
It's the last chance to feel again
Това е последният шанс да почувствам нещо
But you broke me
Но ти ме нарани
Now I can't feel anything
И вече не мога да почувстван нищо

When I love you
Обичам те
It's so untrue
Но някак не искрено
I can't even convince myself
Не мога да се принудя да го правя
When I'm speaking
Когато говоря
It's the voice of someone else
Чувам гласа на някой друг

Oh it tears me up
Разкъсвам се отвътре
I try to hold on, but it hurts too much
Опитвам се, но ме боли
I try to forgive
Опитах се да простя
But it's not enough to make it all okay
Но товя няма да оправи нещата

Припев:
You can't play on broken strings
Не може да се свири на скъсани струни
You can't feel anything
Не можеш да изпитваш нещо
That your heart don't want to feel
Когато сърцето ти не го желае
I can't tell you something that ain't real
Не мога да ти кажа нещо, което не е истинско
Oh the truth hurts
От истината боли
And lies worse
Но повече боли от лъжи
How can I give anymore
Как мога да продължавам да се раздавам
When I love you a little less than before
Когато вече те обичам по-малко от преди

Oh what are we doing
Какво правим
We are turning into dust
Превръщаме се в прах
Playing house in the ruins of us
Играем си на дом с руините от нас

Running back through the fire
Влизаме обратно в огъня
When there's nothing left to save
Когато вече няма какво да спасим
It's like chasing the very last train when it's too late
Като преследвани не отпътувал влак

Oh it tears me up
Разкъсвам се отвътре
I try to hold on, but it hurts too much
Опитвам се, но ме боли
I try to forgive
Опитах се да простя
But it's not enough to make it all okay
Но товя няма да оправи нещата

Припев х 1

Running back through the fire
Влизаме обратно в огъня
When there's nothing left to save
Когато вече няма какво да спасим
It's like chasing the very last train
Сякаш преследваме влак
When we both know it's too late
Който и двамата знаем, че вече е отпътувал

Припев х 1

Let me hold you
Нека те прегърна
For the last time
За последен път
It's the last chance to feel again
Това е последният шанс да почувствам нещо

Още от този изпълнител(и)