Бански старчета - Дайте ми я


Текст на песента

Немам пари, сребро, злато, немам сватови,
со мене се майко само мойте чалгии
Сърце носам яз за нея, не ме вракяйте*
Ноки* не спиям майко, таа ми е све*

Дайте ми я, дайте ми я
Бисера, моя мома сакана*
Дайте ми я, дайте ми я
Бисера, от бисер по-убава

Чалгияр сум, сиромах сум, немам дарови,
мойта любов, мойта песна ке я позлати
Сърце носам яз за нея, не ме вракяйте
Ноки не спиям майко, таа ми е све

Дайте ми я, дайте ми я
Бисера, моя мома сакана
Дайте ми я, дайте ми я
Бисера, от бисер по-убава

*вракям = връщам
*ноки = нощем
*све = всичко
*сакана = искана, желана

Още от този изпълнител(и)