Nightwish - Over the Hills and Far Away превод на песента


Текст на песента


They came for him one winter's night.
Arrested, he was bound.
They said there'd been a robbery,
His pistol had been found.

They marched him to the station house,
He waited for the dawn.
And as they led him to the dock,
He knew that he'd been wronged.
"You stand accused of robbery,"
He heard the bailiff say.
He knew without an alibi,
Tomorrow's light would mourn his freedom.

Over the hills and far away,
For ten long years he'll count the days.
Over the mountains and blue seas,
A prisoner's life for him there'll be.

He knew that it would cost him dear,
But yet he dare not say.
Where he had been that fateful night,
A secret it must stay.
He had to fight back tears of rage.
His heartbeat like a drum.
For with the wife of his best friend,
He spent his final night of freedom.

Over the hills and far away,
He swears he will return one day.
Far from the mountains and blue seas,
Back in her arms is where he'll be.
Over the hills and far away.

Over the hills and, over the hills and,
Over the hills and far away.

Each night within his prison cell,
He looks out through the bars.
He reads the letters that she wrote.
One day he'll know the taste of freedom.

Over the hills and far away,
She prays he will return one day.
As sure as the rivers reach the seas,
Back in his arms he swears she'll be.

Over the hills and far away,
He swears he will return one day.
Far from the mountains and blue seas,
Back in her arms is where he'll be.

Over the hills and far away,
She prays he will return one day.
As sure as the rivers reach the seas,
Back in his arms is where she'll be.

Over the hills,
Over the hills and far away.

Over the hills,
Over the hills and far away.
Превод


Дойдоха за него една зимна вечер
Арестуван, той бе отведен
Казаха, че имало кражба
пистолетът му е бил открит

Отведоха го до участъка
там той очакваше зората
Щом го поведоха към съда
той знаеше, че е набеден
"Обвинен си е кражба",
чу да казва разсилният
Той знаеше, че без алиби
утрешната светлина ще тъжи за свободата му

Над хълмовете и надалече
за десет дълги години той ще брой дните
Над планините и моретата
животът на затворник го очаква

Занеше, че ще му коства скъпо,
но не смееше да каже
Къде е бил таз злощастна вечер,
тайна трябва да остане
Трябваше да преглътне сълзите си от гняв
Сърцето му биеше като барабан
Със жената на своя най-добър приятел
прекара той последната си нощ свободна.

Над хълмовете и надалече
той се закле, че ще се върне един ден
Далече от планините и моретата
обратно в нейните обятия ще бъде
Над хълмовете и надалече

Над хълмовете, и над хълмовете и
Над хълмовете и надалече

Всяка нощ в своята килия
той поглежда през решетките
Чете писмата, които тя му пише
Един ден ще познава вкуса на свободата

Над хълмовете и надалече
тя се моли той да се върне един ден
Както реките се вливат в моретата
в нейните обятие той ще бъде

Над хълмовете и надалече
той се закле, че ще се върне един ден
Далече от планините и моретата
обратно в нейните обятия ще бъде

Над хълмовете и надалече
тя се моли той да се върне един ден
Както реките се вливат в моретата
в нейните обятие той ще бъде

Над хълмовете
Над хълмовете и надалече

Над хълмовете
Над хълмовете и надалече

Още от този изпълнител(и)