Within Temptation - Our Solemn Hour превод на песента


Текст на песента


Sanctus Espiritus redeem us from our solemn hour
Sanctus Espiritus insanity is all around us
Sanctus Espiritus! Sanctus Espiritus! Sanctus Espiritus!

In my darkest hours
I could not foresee
That the tide could turn so fast to this degree
Can't believe my eyes
How can you be so blind?
Is the heart of stone, no empathy inside?

Time keeps on slipping away and we haven't learned
So in the end now what have we gained?

Sanctus Espiritus, redeem us from our solemn hour
Sanctus Espiritus, insanity is all around us
Sanctus Espiritus, is this what we deserve?
Can we break free from chains of never-ending agony?

Are they themselves to blame
The misery, the pain?
Didn't we let go?
Allowed it,let it grow
If we can't restrain
The beast which dwells inside
It will find it`s way somehow, somewhere in time

Will we remember all of the suffering
`Cause if we fail it will be in vain

Sanctus Espiritus, redeem us from our solemn hour
Sanctus Espiritus, insanity is all around us
Sanctus Espiritus, is this what we deserve?
Can we break free from chains of never-ending agony?
Превод


В името на Светия дух, спасете ни от тържестевия ни час!
В името на Светия дух, Лудостта е навсякъде около нас.
В името на Светия дух! В името на Светия дух! В името на Светия дух!

В най-мрачните ми чaсове,
не мога да предвидя,
че приливът ще започне на този етап.
Не мога да повярвам на очите си,
Как може да си толка ослепял?
Сърцето ти от камък ли е, че нямаш никакво съчувствие?

Времето си тече, а ние още не сме се научили.
И какво накрая все пак постигнахме?

В името на Светия дух, спасете ни от тържестевия ни час!
В името на Светия дух, Лудостта е навсякъде около нас.
В името на Светия дух, това ли, което заслужаваме?
Можем ли да се освободим от оковите на вечната агония?

Не са ли тези, които се самообвиняват
болката, нищетата?
Не са ли си тръгнали?
Допускаме ги да израснат,
ако не можем да удържим
звяра, който живее вътре в нас,
той ще намери пътя някак си, някога във времето.

Ще си спомним цялото страдание.
Защото ако се провалим, то ще е напразно...

В името на Светия дух, спасете ни от тържестевия ни час!
В името на Светия дух, Лудостта е навсякъде около нас.
В името на Светия духтова ли, което заслужаваме?
Можем ли да се освободим от оковите на вечната агония?

Още от този изпълнител(и)