Within Temptation - Overcome превод на песента


Текст на песента


Where are the heroes
I my time of need
Is my crying abandoned?
Or have they gone
Oh, no!

They just tend to stand
Out of the rain
Thinking but not acting
That they're not to blame!

Falling and crawling
A fight to stand up
Memory still haunts me
In the dead of night!

Over and over
I felt so small
But one day I'll be stronger
And you better watch out!

[Chorus:]
I will overcome
In violence there's silence
Oh no,
It can't be undone
I will overcome
Knowing that I'm not the only one
I will overcome
It's the only way to carry on!

Where are the saviours
Afraid of the toll
Sorry do my nine inch nails
Slash your soul?

Such heroes
Throwing stones
Straight at the one
Who is standing alone?

Twisting and turning
It's always the same
The truth is never honest
When you're to blame!

Pushing and pulling
Never give in
One day I wish
You see you're not so beautiful within!

[Chorus]

Run and run,
Run and run!

[Chorus]

I will overcome!
Превод


Къде са героите
Когато имам нужда от тях?
Плачът ми ли е прекалено тих
Или всички те са се вкаменили?..

Те просто седят и гледат
Как дъждът пада навън
Осъзнават, а не правят нищо
Но не те са тези, които трябва да поемат вината.

Падам и пълзя,
Боря се да се изправя на краката си,
Споменът все още живее в мен
В мъртвата тишина на нощта..

Отново и отново,
Чувствах се толкова малка,
Но някой ден ще съм по-силна
И тогава е по-добре да внимаваш...

Ще се завърна
Твоето насилие, тяхното мълчание..
Не са достатъчни,
Аз няма да остана на парчета.
Ще се завърна,
Знаейки, че не съм единствената
Ще се завърна
Това е едиственият начин да продължа напред..

Къде са спасителите
Нима се страхуват да не станат жертви..
Съжалявам, разкъсах ли
Душата ти с ноктите си?..

И нима са герои тези,
Които хвърлят камъни
Точно по този
Който стои сам....

Въртя се и се озъртам
Нищо не се променя.
Истината никога не е достатъчна,
Когато вината е твоя..

Дера се и се блъскам
Никога няма да се предам
Надявам се някой ден да видиш
Че не си толкова красив отвътре...

Ще се завърна
Твоето насилие, тяхното мълчание..
Не са достатъчни,
Аз няма да остана на парчета.
Ще се завърна,
Знаейки, че не съм единствената
Ще се завърна
Това е едиственият начин да продължа напред..

Бягам и бягам..

Ще се завърна
Твоето насилие, тяхното мълчание..
Не са достатъчни,
Аз няма да остана на парчета.
Ще се завърна,
Знаейки, че не съм единствената
Ще се завърна
Това е едиственият начин да продължа напред..

Ще се завърна.

Още от този изпълнител(и)