Taylor Swift - Our Song превод на песента


Текст на песента


I was riding shotgun with my hair undone in the front seat of his car
He's got a one-hand feel on the steering wheel
The other on my heart
I look around, turn the radio down
He says baby is something wrong?
I say nothing I was just thinking how we don't have a song
And he says...

[Chorus:]
Our song is the slamming screen door,
Sneakin' out late, tapping on your window
When we're on the phone and you talk real slow
Cause it's late and your mama don't know
Our song is the way you laugh
The first date "man, I didn't kiss her, and I should have"
And when I got home ... before I said amen
Asking God if he could play it again

I was walking up the front porch steps after everything that day
Had gone all wrong and been trampled on
And lost and thrown away
Got to the hallway, well on my way to my lovin' bed
I almost didn't notice all the roses
And the note that said...

[Chorus:]
Our song is the slamming screen door,
Sneakin' out late, tapping on your window
When we're on the phone and you talk real slow
Cause it's late and your mama don't know
Our song is the way you laugh
The first date "man, I didn't kiss her, and I should have"
And when I got home ... before I said amen
Asking God if he could play it again

I've heard every album, listened to the radio
Waited for something to come along
That was as good as our song...

Cause our song is the slamming screen door
Sneaking out late, tapping on his window
When we're on the phone and he talks real slow
Cause it's late and his mama don't know
Our song is the way he laughs
The first date "man, I didn't kiss him, and I should have"
And when I got home, before I said amen
Asking God if he could play it again

I was riding shotgun with my hair undone
In the front seat of his car
I grabbed a pen and an old napkin
And I... wrote down our song
Превод


Возех се на предната седалка на колата му с неоправена каса.
Едната му ръка беше на волана,
а другата на сърцето ми.
Огледах се наоколо и намалих радиото
Той каза : Скъпа има ли нещо?
Аз казах нищо просто си мислех, че нямаме песен
и той каза...

Нашата песен е тряскането на входната врата,
проникването късно вечер, почукването на прозореца ти.
Когато сме на телефона и ти говориш много тихо,
защото е късно и майка ти не знае.
Нашата песен е начинът по който се смееш.
първата среща : "пич, не я целунах, а трябваше".
И когато се прибрах ... преди да кажа "Амин"
помолих Бог да я пусне пак.

Качвах се на верандата след всичко от този ден.
Всичко се обърка бях
смачкана и захвърлена.
Вървях по коридора към любимото си легло
и почти не забелязах всички рози
и бележка, в която пишеше...

Нашата песен е тряскането на входната врата,
проникването късно вечер, почукването на прозореца ти.
Когато сме на телефона и ти говориш много тихо,
защото е късно и майка ти не знае.
Нашата песен е начинът по който се смееш.
първата среща : "пич, не я целунах, а трябваше".
И когато се прибрах ... преди да кажа "Амин"
помолих Бог да я пусне пак.

Чух всеки албум, всичко по радиото
чакайки да чуя нещо толкова хубаво,
колкото нашата песен ...

Защото нашата песен е тряскането на входната врата,
проникването късно вечер, почукването на прозореца му.
Когато сме на телефона и той говори много тихо,
защото е късно и майка му не знае.
Нашата песен е начинът по който се смееш.
първата среща : "не го целунах, а трябваше".
И когато се прибрах ... преди да кажа "Амин"
помолих Бог да я пусне пак.

Возех се на предната седалка на колата му с неоправена коса
Взех химикалка и стара салфетка
и ... написах нашата песен

Още от този изпълнител(и)