Melanie C - I turn to you превод на песента


Текст на песента
When the world is darker than I can understand.
When nothing turns out the way I planned.
When the sky turns grey and there's no end in sight.
When I can't sleep through the lonely night.

I turn to you. Like a flower leaning toward the sun.
I turn to you. 'Cos you're the only one.
Who can turn me around when I'm upside down.
I turn to you.

When my insides are wracked with anxiety.
You have the touch that will quiet me.
You lift my spirit. You melt the ice.
When I need inspiration, when I need advice.

I turn to you. Like a flower leaning toward the sun.
I turn to you. 'Cos you're the only one.
Who can turn me around when I'm upside down.
I turn to you.

Where would I be? What would I do?
If you'd never helped me through.
I hope someday if you've lost your way.
You could turn to me like I turn to you.

I turn to you. Like a flower leaning toward the sun.
I turn to you. 'Cos you're the only one.
Who can turn me around when I'm upside down.
I turn to you.

I turn to you. When fear tells me to turn around.
I turn to you. 'Cos you're the only one.
Who can turn me around when I'm upside down.
I turn to you. I turn to you. I turn to you.
Превод


Обръщам се към теб

Когато светът е по-тъмен, отколкото мога да разбера.
Когато нищо не стане така, както съм го планирала.
Когато небето стане сиво и краят не се вижда.
Когато не мога да спя през самотните нощи.

Припев:
Се обръщам към теб, както цвете се обръща към слънцето.
Обръщам се към теб, защото ти си единствения,
който може да ме преобърне, когато съм с главата надолу.
Обръщам се към теб.

Когато душата ми е разрушена от тревоги,
ти докосваш по онзи начин,който ще ме успокои.
Ти издигаш духът ми. Ти разтапяш леда,
когато се нуждая от вдъхновение, когато се нуждая от съвет.

Припев:...
Се обръщам към теб, както цвете се обръща към слънцето.
Обръщам се към теб, защото ти си единствения,
който може да ме преобърне, когато съм с главата надолу.
Обръщам се към теб.

Къде бих била? Какво бих правила?
Ако никога не ми беше помагал да стигна дотук.
Надявам се някой ден, ако си изгубил своят път,
да се обърнеш към мен, както аз се обръщам към теб.

Припев:
Се обръщам към теб, както цвете се обръща към слънцето.
Обръщам се към теб, защото ти си единствения,
който може да ме преобърне, когато съм с главата надолу.
Обръщам се към теб.

Се обръщам към теб, както цвете се обръща към слънцето.
Обръщам се към теб, защото ти си единствения,
който може да ме преобърне, когато съм с главата надолу.
Обръщам се към теб.

Още от този изпълнител(и)