Авторски права

Автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение на литературата, изкуството или науката. Ние от екипа на Lyricskeeper.pl уважаваме труда на всички автори на произведения и за това публикуваните текстове в платформата са предоставени единствено за образователни цели и лично ползване.

Политиката на услугите на Lyricskeeper.pl е да спазва приложимите закони за авторското право и по никакъв начин да не засяга творците на прозиведения. Ако смятате, че по накакъв начин сме засегнали ваше произведение, може да ни пишите - форма за контакт.

Процедура за оплакване при нарушени авторски права

В исковата молба за нарушаване на авторските права трябва да бъдат включени следните елементи:


  • Електронен или физически подпис на собственика на авторските права или на лице, упълномощено да действа от името на собственика на изключителното право, за което се твърди, че е нарушено.
  • Идентифициране на материала, за който се твърди, че е в нарушение и който трябва да бъде премахнат или достъпът до който трябва да бъде деактивиран, и информация, която е достатъчна, за да ни позволи да намерим материала.
  • Информация, която е достатъчна да ни позволи да се свържем със страната подала жалбата, като адрес, телефонен номер или електронен адрес, на който може да се осъществи връзка с жалбоподателя.
  • Ако страната подала жалбата е упълномощена да действа от името на собственика на изключителното право е необходимо доказателство за да се избегне лъжесвидетелстване.

При невключването на цялата горепосочена информация може да доведе до забавяне при обработката. Всички материали ще бъдат свалени от сайта в три дневен срок, при установени нарушения на авторско право.