Bullet for My Valentine - The Ballad of Harry Warden превод на песента


Текст на песента

Once upon a time, on a sad Valentine,
in a place known as Henniger Mine.
A legend began, every woman and man,
would always remember the time.


And those who remain, were never the same,
you could see, the fear in their eyes.
Once every year, as the fourteenth draws near,
there's a hush all over the town.


For the legend they say, on a Valentine's Day,
is a curse, that'll live on and on.
And no will know, as the years come and go,
of the horror from long time ago.


Twenty years came and went, and everyone spent,
the fourteenth, in quiet regret.
And those still alive, know the secret survives,
in the darkness, that looms in the night.


For the legend they say, on a Valentine's Day,
is a curse, that'll live on and on.
And no one will know, as the years come and go,
of the horror, from long time ago.


In this little town, when the fourteenth comes 'round,
there's a silence, and fear in the air.
Remember the morn, that the legend was born,
all the shock, and the horror was there.


For the legend they say, on a Valentine's Day,
is a curse, that'll live on and on.
And no one will know, as the years come and go,
of the horror, from long time ago.


And no one will know, as the years come and go,
of the horror, from long time ago.

Превод

Някога, на един тъжен Св. Валентин
В място, познато като Ханигър Майн
Се родила легенда, всеки мъж и жена
Винаги ще помни това време

И тези, които са останали, никога няма да бъдат същите
Можеш да видиш страха в очите им
Веднъж всяка година, когато четиринайсети наближава
Целият град е в мълчание
Казват, че легендата, на Свети Валентин
Е проклятие, което живее вечно
И никой няма да знае, когато годините минават
За ужаса от преди дълго време

Двайсет години минаха, и всеки прекарва
Четиринадесети в тиха скръб
И тези, които още живи, знаят че тайната продължава да живее
В тъмнината, която се стели в нощта


Казват, че легендата, на Свети Валентин
Е проклятие, което живее вечно
И никой няма да знае, когато годините минават
За ужаса от преди дълго време


В този малък град, когато идва четиринадесети
Има тишина и страх във въздуха
Утрото помни, че легендата се е родила
Всичкият шок и ужас са били там

Казват, че легендата, на Свети Валентин
Е проклятие, което живее вечно
И никой няма да знае, когато годините минават
За ужаса от преди дълго време


И никой няма да знае, когато годините отминат,
За ужаса, от преди дълго време

Още от този изпълнител(и)