Fullmetal Alchemist OP - Again превод на песента


Текст на песента

I had a purpose then, pursing the path to catalyze our dream
But it’s a winding road, where you stumble and sway your way amongst the crowd


Don’t get me wrong, I would never go back in time – or play God
But is there a way I could earn back that endless sky?


I can see it in your eyes
Don’t give me that look – ‘cause, you see
You’re the last person I need to pity me


Cryin’ won’t pave a way to forgiveness
Every sin you carve is ever lasting
I’m lost in this maze of emotion
Who am I waiting for?


Now, these once blank pages of my notebook
Become a plea to regain fallen virtue
All this time, I’ve been trying to run away from my own reality


We’ll live for something as soon as we find it
I’ve forgotten, please remind me, as day turns darkness


Expired chances - but we gotta make it through again


‘cause there’s no where else to run


There’s still so much here, a life worth living
And with time you’ll drown the feeling out (I’M ON THE WAY)
It’s so nostalgic, maybe all the love is worth the pain


It’s not a lack of pride,
But I know I’m to blame, so I apologize
I don’t know what to say
But I wish I could free the worry from your eyes


All we’ve been through and all that’s yet to come
And all that we have become will remain as we roll the dice


Once more, I close my eyes from the sight
But it’s all a futile fight, for it’s all etched inside my mind


The invite of a white lie,
Some can’t resist the call to join in
But still, I thought I knew you better than to give into pressure


Once fury thorns in your heart,
The fire’s quick to consume you
And what comes from those ashes – is your reality


We’ll live for something as soon as we find it
May we come across that future
Can you hear me? I’m screaming


Expired chances,
But we gotta make it through again
‘cause there’s no where else to run


It’s through your kindness, I’ll always be grateful
And I’ll strive to become stronger (I’M ON THE WAY)
I’ll carry onward, gaining friend and foe along the way


I try to make sense of why
We can’t figure how to unlock the next door
We bleed on this path we lead
But we cannot turn back, cause our story’s begun
Open up your eyes - Open up your eyes


There’s still so much here, a life worth living
And with time I’ll drown the feeling out
I need to right all my wrongs
And finish all things I’ve left undone
We’ve only just begun


We’ll live for something as soon as we find it
May we come across that future
Can you hear me? I’m screaming


Expired chances - but we gotta make it through again
‘cause there’s no where else to run


It’s through your kindness, I’ll always be grateful
And I’ll strive to become stronger (I’M ON THE WAY)
It’s so nostalgic, maybe all the love is worth the pain

Превод

Тогава имах цел, преследващ пътя да катализирам нашата мечта.
Но това е лъкатушещ път, където се препъваш и олюляваш сред тълпата.

Не ме разбирай погрешно, никога не бих се върнал назад във времето - или да се правя на Бог,
но има ли начин да си спечеля обратно това безкрайно небе?


Виждам го в очите ти, не ме гледай така -
защото, разбираш ли, ти си последният,
който имам нужда да ме съжалява.


Сълзите няма да проправят път към прошката,
всеки грях, който създаваш е вечен.
Изгубих се в лабиринта на емоциите.
Кого чакам?


Сега, тези някога празни страници от тетрадката ми,
се превърнаха в основание да възвърна погубената сила.
През цялото това време съм се опитвал да избягам от реалността.


Живеем за нещо, веднага щом го намерим.
Аз бях забравил, моля припомни ми, щом денят се превърне в мрак.


Изтекли шансове - ще се справим отново,
защото няма къде да избягаме.


Тук все още има толкова много, живот, струващ си да се изживее
и с времето ще сподавиш това чувство (НА ПЪТ СЪМ)
Толкова е тъжно, може би всичката любов си струва болката.


Не е липса на гордост,
но знам, че вината е моя, така че се извинявам.
Не знам какво да кажа,
но ми се иска да освободя очите ти от грижата в тях.


Всичко, през което преминахме и всичко, което ни предстои
и това, в което сме се превърнали, ще си остане, докато хвърляме заровете.


За пореден път затварям очите си за гледката,
но това е безсмислена борба, гравирана в ума ми.


На поканата на бялата лъжа,
някои не могат да устоят да се присъединят,
но все пак, мислех, че те познавам по-добре от това да се поддадеш под натиска.


Веднъж, когато яростта се загнезди в сърцето ти,
огънят бързо те поглъща
и каквото излиза от пепелта - е твоята същност.


Живеем за нещо, веднага щом го намерим.
Можем ли да срещнем бъдещето?
Можеш ли да ме чуеш? Крещя!


Изтекли шансове - ще се справим отново,
защото няма къде да избягаме.


Винаги ще бъда благодарен за твоята доброта
и ще се стремя да стана по-силен (НА ПЪТ СЪМ!)
Ще продължа, попадайки на приятели и врагове.


Опитвам се да намеря смисъл защо
не можем да измислим как да отключим следващата врата и
кървим по пътя, по който вървим.
Не можем да се върнем назад, защото историята ни започна.
Отвори очите си - отвори очите си!


Тук все още има толкова много, живот, струващ си да се изживее
и с времето ще сподавя това чувство.
Трябва да поправя своите грешки
и всичко, което оставих незавършено.
Тъкмо започнахме.


Живеем за нещо, веднага щом го намерим.
Можем ли да срещнем бъдещето?
Можеш ли да ме чуеш? Крещя


Изтекли шансове - ще се справим отново,
защото няма къде да избягаме.


Винаги ще бъда благодарен за твоята доброта
и ще се стремя да стана по-силен (НА ПЪТ СЪМ!)
Толкова е тъжно, може би всичката любов си струва болката.

Още от този изпълнител(и)

  • Fullmetal Alchemist OP100

    Again